Een huisartsennetwerk is een samenwerkingsverband waarbij de huisartsen van het netwerk in hun eigen praktijk blijven werken.

Boussauw / De Lameilleure / Lodewijck / Hoet

Met als doel :

Inzage te hebben in uw medisch dossier met inachtname van het beroepsgeheim.
Werken met een gemeenschappelijke website en een gemeenschappelijk online afspraken systeem.
Bij afwezigheid van uw arts de medische zorg te verzekeren.
Gemeenschappelijke doelen stellen .
Samenwerking met andere actoren van de eerste lijn.

Maar uw huisarts BLIJFT uw huisarts !