Welkom op de website van ons huisartsennetwerk ‘Frontlijn’.

Een huisartsennetwerk is een samenwerkingsverband waarbij de huisartsen van het netwerk in hun eigen praktijk blijven werken.

Met als doel :

Inzage te hebben in uw medisch dossier met inachtname van het beroepsgeheim.
Werken met een gemeenschappelijke website en een gemeenschappelijk online afspraken systeem.
Bij afwezigheid van uw arts de medische zorg te verzekeren.
Gemeenschappelijke doelen stellen .
Uitbouw preventie met behulp van een verpleegkundige.
Samenwerking met andere actoren van de eerste lijn.
Maar uw huisarts BLIJFT uw huisarts !