Je kan aan een erkende huisarts vragen een globaal medisch dossier (GMD) aan te leggen en bij te houden.
De huisarts mag hiervoor per kalenderjaar een honorarium aanrekenen dat volledig door het ziekenfonds wordt terugbetaald.

Inhoud

In het GMD worden alle gegevens bijgehouden over je gezondheid zoals:

  • medische voorgeschiedenis
  • geneesmiddelengebruik
  • behandelingen
  • verslagen van specialisten en andere zorgverleners

Daarnaast staat het GMD ook in het teken van preventie. De huisarts moet met jou een checklist bespreken die ook in het GMD wordt bijgehouden. Komen daarbij onder meer aan bod:

  • roken en alcoholgebruik
  • stress
  • onderzoek voor de opsporing van dikkedarm-, baarmoederhals-, en borstkanker
  • vaccinaties