Geen voorschriften via email of telefoon

Een voorschrift mag wettelijk enkel afgeleverd worden aan een fysiek aanwezige persoon in de praktijk, dus niet voor een afwezig familielid. Er mogen geen voorschriften en attesten aangevraagd worden via telefoon of mail. Uw huisarts geeft u voldoende voorschriften mee tot een volgende controle, maak daarom tijdig een afspraak. Uw huisarts mag enkel attesten schrijven die volledig stroken met de waarheid. Het invullen van medische attesten vraagt een medisch onderzoek, daarom is het nuttig hiervoor naar het spreekuur te komen.