Tijdens afwezigheden kunnen patiënten terecht bij de “huisartsen frontlijn”.