• Dr. De Lameillieure is van 6 september tot 17 september met verlof

Tijdens afwezigheden kunnen patiënten terecht bij de “huisartsen frontlijn”.